nuogastis


nuogastis
×nuogastis (l. nagość) sm. R78, N, [K] nuogumas, nuogystė: Tarnausi neprieteliamus tavo ... bade ir troškume, ir nuogasty, ir negande Ch5Moz28,48. Uždengė nuogastį tėvo savo Ch1Moz9,23. Šaltis, nuogastis mums daug rūpesčių daro brš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuogąstis — núogąstis dkt. Staigà užplūdo núogąstis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuogąstis — sm. (1); BPII4, nuogąstis sf. (1), nuogąstìs sf. (3a) [K]; N, nūgąstis (ž.) sm. (1) išgąstis, baimė, siaubas: Jisai buvo [iš] šalčio ir nuogąsčio visas pastipęs CII719. Toksai buvo visų nūgąstis S.Dauk. Iš to nūgąsčio tris dienas apsirgo Rsn. Aš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niūkynės — niūkỹnės sf. pl. (2) šauksmas, riksmas: Juo didesnės svieto gaujos tenai buvo susikimšusios, juo baisesnis trenksmas ir niūkynės bei visuomeninis nuogąstis ir vaitojimas S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuogąstvis — (dk.) sm. (1), nūgąstvis (1) žr. nuogąstis: Koks tat nūgąstvis, kad nusigąsta J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutrimimas — 2 sutrimìmas sm. (2) 1. PG → 2 sutrimti 1: Išgąstis ir sutrimimas, mus tankiai užemąs, sugaiš KlM239. ║ refl.: Skubiai bėgo nuog grabo, apėmęs nesa buvo jas (moteris) susitrimimas ir nuogąstis BPII4. 2. Q645, Lex110 → 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tįsis — tį̃sis sm. (2) [K], Š, Rtr, BŽ562, NdŽ, DŽ1, tįsỹs (4) 1. ištįsimas, nusitęsimas: Europos plotis – apie 10 mil. kv., tįsis iš žiemių į pietus – apie 4000 v. Vr. | dryžis, ilga juosta: Toks ilgas tįsỹs Kin. 2. CI664, Krz255, LsB285, GGA1885,933 …   Dictionary of the Lithuanian Language